درخواست آیت‌الله موسوی جزایری در جلسه مدیریت بحران از رییس جمهور
شوشان :  آیت‌الله موسوی جزایری در جلسه مدیریت بحران که با حضور رییس جمهور در اهواز برگزار شده بود گفت : از حضور آقای روحانی در این شرایط حساس تشکر می‌کنیم.
با عنایت الهی و تدابیر مسئولان سیل کنترل شده اما با ورود سامانه جدید بارشی احتمال جاری شدن سیل به ویژه در روستاها وجود دارد.

مردم خوزستان انتظار دارند مانند استانهای دیگر، دولت در جبران خسارت ها اقدام نماید.

بیشترین صدمه ای که خوزستان در این مواقع میخورد، به دلیل ظرفیت کم سد دز است و راه حل آن احداث سد بختیاری است.