تحلیلی از حضور امروز رئیس جمهور : به کام همه غیر از خوزستان
شوشان به نقل از اگزاز : رییس جمهور به خوزستان می آید و پای تمام رسانه ها محلی (چشم و گوش مردم استان) نامحرم می شوند.
بر خلاف رویه، رسانه ملی (تنها خبرگزاری پوشش دهنده سفر رییس جمهور) پخش مستقیم جلسه مدیریت بحران استان خوزستان با حضور رییس جمهور متوقف می شود و خروجی های خبر چهار حرف تکراری و بی ربط به بحران است؛
- باران نعمت است ... 
- سدهای استان پر از آب شده است ...
- کارون و کرخه پر آب شده است ...

البته در این میان یک جمله کلیدی از قول رییس جمهور نقل می شود که نامحرم بودن مردم و محرمانه بودن جلسه را کاملا توجیه می کند:
 " حفظ سدها در اولویت دولت است ..."
و جا ماندن وزیر نیرو در استان نیز بر این خبر صحه می گذارد.

در واقع وزیر نیرو مامور است که گذشته از آسیب هایی که ممکن است جان و مال و زمین های کشاورزی و احشام مردم را تهدید می کند، مامور است تمام توان خود را برای حفظ و حراست از سدها به کار ببرد ...

ظاهرا در جلسه جریان گفتگوهای حاضران در جلسه به سمتی پیش رفته است که به جای تاکید بر لایروبی رودخانه هایی که بیش از ۵۰ سال است لایروبی نشده اند، بر سد سازی های بیشتر تاکید شده است. تا جایی که نماینده ولی فقیه در استان نیز مجاب شده است و از مسئولان خواسته است ساخت سد بختیاری را بر رودخانه دز کلید بزنند...

از آن سو وزیر نیرو نیز از آب گل آلود استفاده کرده و بر لزوم انتقال آب از سرشاخه های کارون و دز تاکید می کند بدون آن که به این موضوع اشاره کند که رودخانه های فلات مرکزی ایران نیز طغیان کرده اند و تالابهایشان بدون نیاز به آب خوزستان مملو از آب شده اند...

آیا مردم فقط برای مشارکت در اقتصاد مقاوتی و جنگ و کمک به دولت و تحمل بدبختی ها و شرکت در راهپیمایی و انتخابات محرمند؟

آیا مردم حق ندارند که بدانند مسئولانشان برای ایجاد بحرانهای جدید توسط تیم مدیریت بحران استان و دولت مشغول کلید زدن چه سناریوهایی هستند؟

آگاهی حق مردم است و با فضای رسانه ای جدید در دنیا پنهان‌کاری ها عقیم خواهد ماند.