/گزارش تصویری/
ستاد مدیریت بحران باحضور دبیر تشخیص مصلحت نظام
عکس: علی لطیفی