وزیر خارجه مغولستان جان باختن شماری از ایرانیان را تسلیت گفت
به گزارش ایرنا 'دمدین توگباتار' در این پیام از ظریف خواسته است عمیق ترین مراتب تسلیت او را برای از دست دادن شماری از شهروندان ایرانی به دلیل سیل گسترده در جنوب ایران بپذیرد.

وزیر خارجه مغولستان در این پیام افزوده است: ذهن و قلب ما با خانواده هایی است که عزیزانشان را در این حادثه از دست داده اند و آرزو می کنیم که به طور کامل و به سرعت موجبات تسلی خاطر بازماندگان فراهم شود.

در ادامه این پیام آمده است: مطمئن هستم دولت ایران به این شرایط سخت غلبه خواهد کرد و بر آن فائق خواهد آمد.

در روزهای آغازین سال جدید هم بارش بیش از 300 میلیمتر باران در 35 ساعت که با آب ناشی از برف ذوب شده قبلی توامان شد، باعث سرریز شدن سدهای گلستان و بوستان و طغیان رودخانه ها شد بطوریکه ابتدا شهر گنبد را به زیر آب برد و سپس روانه شهرها و روستاهای شمالی و غربی استان شد.

5 فروردین 98 نیز جاری شدن سیلاب در دروازه قرآن شیراز و برخورد خودروها با یکدیگر در محور ورودی شمال این کلانشهر ده ها کشته و مصدوم برجای گذاشت.