بستن جاده اهواز - شوش توسط‌ روستائیان معترض‌
شوشان : اهالی روستای سید عباس (عبدالخان پایین) روز جمعه با حضور در بزرگراه اهواز شوش نسبت به نحوه امدادرسانی به این روستا اعتراض کردند.
آنها می‌گویند: متاسفانه هنوز اقدامی برای مقابله با سیل در این روستا نشده است.
 فرماندار این شهرستان نیز گفته است: دستور تخلیه روستای عبدالخان پایین(سیدعباس) با توجه به احتمال آبگرفتگی صادر شده است.