در خوزستان چه می گذرد ؟
شوشان - محمد سرکوهکی:

سوء مدیریت وساختار بیمار مدیریت در خوزستان بعنوان غنی ترین ایالت در دنیا  دیگر از شکل طبیعی خارج شده است.

بگذارید از یک مقدمه آغاز کنم ؛ خوزستان از نظر منابع و فرصت ها ؛ غنی ترین استان در جهان است . استانی که بیشترین نفت و گاز در جهان ؛
 بیشترین خاک زراعی درجهان؛
 بیشترین رودخانه درجهان؛
 بیشترین سدها درجهان؛
 بیشترین کارخانه های فولاد و سیمان در جهان ؛ 
بزرگترین زراعت نیشکر وصنایع جانبی درجهان؛ 
بیشترین پتروشیمی در جهان؛
 بیشترین حوضچه های ماهی و میگوی گرمابی و سردابی در جهان و.....
را دارد ؛چطور میشود که این همه عقب مانده و محروم است!!!
بگذارید چند نمونه مثال بزنم :
▪️سال 1378 بودجه طرح مترو پنج شهر اصفهان و شیراز و تبریز ومشهد اهواز تصویب شد . مترو چهار شهر راه اندازی شده ؛ اما اهواز هنوز در مرحله تونل زدن قرار دارد وبجز یکی دوسال گذشته فعالیت چشمگیری نداشته است!!!
▪️مهمترین موضوع جهان زباله و محیط زیست است . تمام کلانشهر ها بازیافت زباله را اجرا کرده اند و هیچ دفن زباله ای ندارند اما خوزستان در حد محروم ترین مناطق هنوز در حال دفن زباله است. البته در دوره جدید  و شورای پنجم اولین حرکات علمی در خصوص بازیافت درحال انجام است!!!
▪️در بخش نیشکر ؛ باصنایع جانبی آن میشود بخش کشاورزی کشور را نجات داد؛ اما بروید و پیشرفت صنایع جانبی را بررسی کنید.
▪️کارخانه های خوزستان مانند سیمان و فولاد یکی یکی در حال ورشکستگی هستند .
▪️استاندار نیز نه تنها اقدام موثری برای توسعه استان و برنامه ریزی وسازماندهی دراستان نکرده ؛ بلکه در حال روزمرگی مدیریتی و چانه زنی در تقسیم مدیریت های استان برای حفظ خودش است!!! که اوج ناهماهنگی مدیریتی در استانداری را میشد در *آبگرفتگی* اخیر در استان دید!!
خوب؛ خوزستان که قاعدتا می بایست قبل از همه مترو اش راه می افتد و قبل از همه زباله را بازیافت میکرد چرا از همه کشور عقب تر است!!!
ما غنی ترین ایالت دنیا هستیم . هیچکس در حق ما کوتاهی نکرده ؛ نه خداوند متعال و نه دولت (البته دولت با انتخاب این مدیران غیر متخصص برای نبض اقتصادی ایران ؛هم در حق خودش جفا کرده ؛ هم کشور و هم خوزستان)

مگر این همه منابع نباید مدیریت شوند . با کدام ساختار و کدام مدیران!!!!!
اصلا نگاهی به مدیران خودمان و استان های دیگر بیندازیم که هر روز هم انتخاب مدیرانمان رانتی تر و غیر منطقی تر میشود!!!
ما خودمان در حق خودمان جفا میکنیم .
چه در انتخاب نمایندگانمان و چه در سرسپردن به انتخاب مدیران غیر متخصص!!! بروید ببینید در بعضی استانها به محض انتخاب یک مدیر غیر متخصص و بی تجربه ؛ نخبگان چه قیامتی به پا میکنند!!!
اما دراستان ما بیشتر مواقع پیمانکاران و دلالان مدیران را تعیین می کنند!!! 

*وقتش نیست اعتراف کنیم ساختار مدیریتی بیمار و رانتی ؛غیر متخصص و گعده ای خوزستان؛ عامل همه این عقب ماندگی ها است!؟*

*در انتها از همه نخبگان  سیاسی استان تقاضامندم ضمن معرفی مدیران نالایق؛ راهکار و مکانیزمی برای اصلاح ساختار مدیریتی و کنار گذاشتن مدیران ناتوان و غیر متخصص و اصلاح روش انتخاب نمایندگانمان ارائه نمایند ودر همین راستا در چند روز آینده گزارش مفصل وکاملی از عملکرد وناکارامدی های مدیریت ارشد استان ارائه خواهم داد*