سرطان شایعه و تخریب در فضای مجازی

گسترس شبکه های اجتماعی در فضای مجازی باعث شده است که اخبار گاه به صورت ناصحیح، ناقص و کذب و شایعه، فوری و وسیع پخش گردد، در چند روز گذشته، شایعه شکایت فرماندار شوشتر از دو خبرنگار و خبر تفتیش بازرسی محل کار آنان توسط مامورین پلیس فتا، چنان به صورت گسترده در فضای مجازی منتشر گردید که روابط عمومی پلیس فتا و فرمانداری شوشتر، جهت پاسخ روشن به این شایعه گسترده در فضای مجازی، جوابیه تکذبیه اعلام نمودند.

جای تاسف است که عده ای برای منافع کوتاه مدت جناحی و باندی، حاضرند با دروغ نویسی، تهمت و افترا در فضای مجازی و به بهانه های مختلف و بی مایه شخصیت افراد را صرفاً به دلیل همسو نبودن و هم عقیده نشدن مورد هجمه و تخریب شخصیت با سخیف ترین ادبیات قرار دهند، بدانید که اگر اسکندر مقدونی هم باشید اخر الامر با دستان خالی بیرون از تابوت به سرای دیگر خواهید رفت، چرا تصور عده ای بر این پایه غلط استوار گردیده است که بهترین هستند، این قال و قیل های شبانه برخاسته از این اندیشه نیست که تصور توهم از خود دارید، تاکتیک وصل کردن خود به برخی مقامات شهرستان، جهت ایجاد حاشیه امن، برای خود، به قصد زدن افراد دیگر، دیگر برد رسانه ایی ندارد، دنبال شگرد جدید باشید، و البته دادستان محترم شهر بعنوان مدعی العموم و مطابق تکلیف قانونی، زمانی که انتشار اخبار کذب و شایعات در فضای مجازی، موجب تشویش اذهان عمومی و سرگردانی مردم شود، می تواند رأساً و بدون شکایت هیچ شخص حقیقی یا حقوقی، وارد میدان شود و با انتشار دهندگان اخبار کذب برخورد قضایی در چهار چوب قانون نماید.