تخریب 28 سازه غیر مجاز در بستر رودخانه مارون
علی غلامعلی نژاد اظهار کرد: پس از جلسات انجام شده با مسئولان و شورای تامین امنیت شهرستان بهبهان و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، با همت پرسنل اداره حریم‌بانی، در یک اقدام ضربتی و عملیاتی، تعداد 28 سازه احداثی غیرمجاز، واقع در زیر پل مارون تخریب شد.

وی با بیان این که سازه‌های فوق موجبات نارضایتی مردم را فراهم کرده بود، گفت: عملیات تخریب این سازه‌ها 16 اردیبهشت ماه جاری علیرغم تمام تهدیدات و درگیری‌های فراوانی که با پرسنل اداره حریم‌بانی سازمان بوجود آوردند با موفقیت انجام شد.

 رئیس اداره حریم‌بانی سازمان آب و برق خوزستان با بیان اینکه در این عملیات 28 سازه احداثی غیرمجاز تخریب و قلع و قمع شد، تصریح کرد: این عملیات‌ها تا پاکسازی کامل رودخانه و سواحل ادامه خواهد داشت.