دما در اهواز رکورد زد
محمد سبزه‌زاری اظهار کرد: روز گذشته (4 خردادماه) حداکثر دما در اهواز به 46 درجه سلسیوس رسید.

وی افزود: ثبت چنین دمایی در 30 سال گذشته در این روز بی‌سابقه است.