فرماندار شوشتر:
نام جدیدی برای شهر عرب حسن شوشتر پیشنهاد نشده است
فرماندار شوشتر گفت: هنوز نام جدیدی برای شهر تازه تاسیس عرب حسن انتخاب نشده و اولویت مجموعه وزارت کشور همان "عرب حسن فعلی" است.


به گزارش پایگاه خبری شوشان به نقل از ایرنا، حسین پنبه دانه پور بیان کرد: تاکنون نشست شورای نامگذاری برای این شهر برگزار نشده اما اولویت مجموعه شهرستان و استان همان شهر «عرب حسن» است.

وی با اشاره به برخی جوسازی‌های فضای مجازی افزود: تمام تلاش ما این است که همین نام به ثبت برسد چرا که نام عرب حسن با جغرافیا و فرهنگ این منطقه عجین است.

وی ادامه داد: انتساب برخی اظهار نظرها به نماینده مجلس در این زمینه صحت ندارد و تاکنون وی در این زمینه اظهار نظری نکرده است.

رئیس شورای اداری شهرستان شوشتر گفت: انتظار می‌رود شهروندان این منطقه به مسائل حاشیه‌ای توجه نکنند چرا که به جز نام"عرب حسن"نام دیگری برای شهر عرب حسن پیشنهاد نشده است.

خرداد ماه امسال با تأیید وزارت کشور روستای عرب حسن مرکز بخش میان آب به شهر ارتقا یافت.