سرپرست اداره کل آموزش و پرورش خوزستان منصوب شد
مهدی رفیعی‌دهکردی طی حکمی از سوی وزارت آموزش و پرورش به عنوان سرپرست اداره‌کل آموزش و پرورش خوزستان منصوب شد.

رفیعی‌دهکردی با حفظ سمت معاونت پرورشی و فرهنگی، سرپرستی اداره‌کل آموزش و پرورش استان خوزستان را نیز عهده‌دار شده است.

پیش از این نیز محمد تقی‌زاده، ریاست اداره‌کل آموزش و پرورش خوزستان را بر عهده داشت که از سمت خود استعفا کرد.