عضویت یک خوزستانی در کمیته استعدادیابی فدراسیون بوکس
طی حکمی از سوی حسین ثوری رییس فدراسیون بوکس، مرتضی خفائی مربی خوزستانی به عنوان عضو کمیته استعدادیابی این فدراسیون انتخاب شد.

خفائی در حال حاضر به عنوان مربی در تیم‌ملی نونهالان و نوجانان مشغول به فعالیت است.

خفائی، ریاست کمیته استعدایابی هیات بوکس خوزستان را نیز برعهده دارد.