11 خوزستانی در اردوی تیم‌ملی کشتی فرنگی جوانان
پویا دادمرز، میلاد رضانژادحسینوند، امیرحسین خونساری، شاهین بداغی، یوسف حسینوندفتحی، محمد ناقوسی، امید محمودی، داریوش قلی‌کیانی و حامد عبدولی از خوزستان به این اردو دعوت شده‌اند. 

مهرداد اسفندیاری‌فر و ملک‌محمد بویری نیز به عنوان مربی در این اردو حضور دارند. 

اردوی تیم‌ملی کشتی فرنگی جوانان که از 19 خرداد ماه در خانه کشتی محمد بنا مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز شده است، بیست و نهم ماه جاری به پایان می‌رسد.