سرپرست آبفاروستایی استان خبرداد:
نصب اولین سامانه الکترودیالیز نمک طعام کشور در خوزستان
عادل حرباوی با اشاره به اهمیت کیفیت آب شرب مورد استفاده مردم در روستاها اظهار کرد: سامانه الکترودیالیز نمک طعام برای اولین بار در کشور و در راستای بهبود کیفیت آب در روستای شهید بهشتی شهرستان شوش احداث و به بهره‌برداری رسید.

وی ادامه داد: این دستگاه با اعتباری بالغ بر 450 میلیون تومان راه‌اندازی شده است و روزانه 200 متر مکعب آب شرب با کیفیت تولید می‌کند و تقریبا ظرفیت تامین نیاز 500 نفر را در بحث آب دارا است.

سرپرست شرکت آبفا روستایی خوزستان تصریح کرد: نصب و راه‌اندازی دستگاه الکترودیالیز در منطقه محروم و با مشارکت سرمایه‌گذار اتفاق بسیار خوبی است و بزودی در سطح شهرهای استان خوزستان افزایش خواهد یافت و قطعا در ارتقاء سطح کیفی آب روستایی خوزستان تاثیر بسزایی خواهد داشت.

حرباوی خاطرنشان کرد: تفاهم‌نامه استقرار 20 سامانه الکترودیالیز نمک طعام و 50 سامانه حذف کدورت آب در شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان به امضا رسیده است و بزودی در سطح روستاهای استان خوزستان شاهد بهره‌برداری از این طرح‌ها خواهیم بود.