عَهدی مشکل گشا
شوشان - محمدسعید بهوندی :
همه خوب میدانیم و شاید خود نیز تجربه کرده ایم که بسیاری از مشکلات و گرفتاری های پی در پی و کش دار خانوادگی که بعضاً به خطوط قرمز و لاینحل و یا پایانی ناخوش و غم انگیز منتهی می شوند، اکثراً ناشی از بگو مگوهایی ساده و پیش پا افتاده و با عرض پوزش از همه ی زوج های وطنم، حتی بچگانه و ناشیانه هستند. لذا به تمامی زوج های ایرانی و خصوصاً زوج های جوان، برای پایان دادن و یا به حداقل رساندن بحث و جدل های خانوادگی، خصوصاً آنهایی که در اوج عصبانیت و داد و فریاد صورت گرفته و به دلیل بالا رفتن فشار خون و تحریک و غیر قابل کنترل شدن اعصاب و روان، متاسفانه ممکن است هر کلمه و جمله ی ناشایستی نیز بر زبان جاری شود، که تا مدت ها آثار زشت و منفی خود را در زندگی مشترک آنهم بعضاً در منظر فرزندان بر جای بگذارد، یک راه ساده که در حد دانایی و توانایی همه ی زوج هاست، پیشنهاد می گردد؛ 
هنگامی که با یکدیگر در حال یک گفتگوی کاملا صمیمانه و خوش در منزل هستید، یا مثلا در یک پارک و یا رستوران نشسته و نقل خوش خاطرات گذشته کرده و احیاناً برای آینده ی خود و فرزندان تان با انگیزه و حرارتی بالا و خوشایند برنامه ریزی می کنید، در همان حال خوش با هم این عهدِ نیک را ببندید که؛ هرگاه در منزل یا هر مکان دیگری، به هر دلیل و بهانه، چه حق و چه ناحق و با هر لحنی و رفتاری، یکی از شما دو نفر عصبانی و شروع به پرخاشگری نمود، دیگری بدون اینکه حتی یک لحظه به چهره ی او نگاه کرده و کلامی بر زبان جاری نماید و یا خود را مشغول به کاری کند، محل منازعه را ترک کرده و حداقل یک ساعت تا سه ساعت در اتاقی در بسته نشسته و مشغول مطالعه شده و برای همسر عصبانی خود نیز دعای سلامتی و خیر نماید. در چنین حالتی، چون فردی که عصبانی است، می داند بر اساس عهدی که بسته اند، همسرش هم اکنون برای فروکش نمودن عصبانیت او، نه تنها گفتار و رفتار خویش را کنترل و مدیریت کرده، سکوت مطلق اختیار نموده و به تنهایی پناه برده است، بلکه حتی مشغول به دعای خیر در حق اوست. 
لذا پیش از آنکه تصور شود، ان شاالله از رفتار خویش پشیمان گشته و اقدام به پوزش خواهی می نماید. ضمناً در حاشیه ی این عهد عالمانه و مودبانه و برای پیشگیری از سوء استفاده هر یک از طرفین، می توانند شرطی نیز بگذارند. مبنی بر اینکه؛ چنانچه فرد آغازگر بحث و جدل پس از سکوت همسر خود، دست بردار نبوده و همچنان به داد و بیداد خود ادامه دهد و یا اینکه فرد مقابل بجای سکوت و ترک محل ایستاده و مقابله به مثل نماید، جریمه گردیده و یک هدیه در حد متعارف و یا به یک شام بیرونی دعوت نماید. مطمئناً با کمک پروردگار و با انجام چنین عهد زیبایی و پایبندی صادقانه و عاشقانه ای، به بخش عظیمی از بگو مگوهای خانوادگی که متاسفانه بعضاً به جاهای باریک و خطرناک نیز کشیده می شوند، پایان داده خواهد شد!.