مبنای تولید و اصول بنیادی آن را چگونه تشریح می نمایید؟
شوشان - منصور فاضلی / عضو شورای مرکزی مجمع متخصصین خوزستان :
در بدو امر از جناب دکتر همایون یوسفی نماینده مردم اهواز باید تشکر نمود که چند صبایی است که به بحث تولید و صنایع ورود کرده اید و به ضرس قاطع عرض نمایم که تنها نماینده استان که در مقوله رفع موانع تولید یا صنایع کوچک ورود نموده شخص شما هستید .البته الباقی وکلای جامعه خوزستان در مجلس شورای اسلامی سعی نموده اند خود را از صنعت و تولید جدا نمایند و فقط در برخی موارد برای نور چشمی های خود استین همت بالا بزنند و البته نگارنده معتقد است این عزیزان اصولا با واژه تولید و صنعت بیگانه هستند چه رسد به اینکه بخواهند در موردش اظهار فضل بنمایند.
ابتدا در مبحث تولید مبنایی سخن به میان اوردید .به زعم شما ایا دولت ها زیر ساخت های تولیدی و بستر ان را فراهم آورده اند؟ بیاید کمی بی پرده و شفاف با هم تولید را واکاوی و کنکاش نمایم . ما نه سازکار تولید را می دانیم و نه بسترش را مهیا نموده ایم و نه از دانش روز دنیا بهرمندیم و نه تکنولوژی پیشرفته را با تولید همگام نموده ایم و نه حمایتی از تولید کننده کرده ایم. امروزه تولید و خصوصا صنایع کوچک تنها گزینه راهبردی و پیشرفت و توسعه جوامع مدرنیته قلمداد می شود اما ایا ما هم تفکری تولید محور را دنبال کرده ایم یا خیر؟ به صراحت می توان ان را از کالبد شکافی واحد های تولیدی رو به احتضار مشاهده نمود. چرا ادرس غلط به مخاطب خویش می دهید، وقتی صاحبان صنایع با تمامی مشکلات و مصائب پیش رو با هزاران مشقت و بی برنامگی های دولت و مجلس خود را سرپا نگه داشته اما در یک فرایند نوسان ارزی برای خرید مواد اولیه که جزو اصولی ترین مایحتاج کارخانجات است و در بازار نایاب میشود و برای فراهم نمودنش می بایست چند برابر قیمت واقعی خریداری شود و زمانی که قدرت خرید مصرف کننده بازهم بدلیل نوسانات ارزی کاهش میابد و به تبع ان تولید کننده نه توان فروش داخلی را دارد و نه قدرت رقابت با تولید کنندگان خارجی جهت صادرات کالای خویش ، در این اثنا به چه کسی باید گله مند بود .به دولت ناکارامد ، یا به مجلس بی توجه به مشکلات جامعه ، اینجاست که نه اندیشه تولید مبنایی کارساز خواهد بود و نه ارز جناب جهانگیری و نه ارز نیمایی.
سود حاصله از تولید برای صاحبان صنایع بین 5 تا 15درصد به صورت تقریبی می باشد اما سود تسهیلات بانکی اسما 22 درصد ولی رسما 28 درصد می باشد .
این در حالی است که اگر سود تسهیلات بیش از 8 درصد باشد تولید را به ورطه نابودی می برد . بانک ها سود خویش را در حمایت از تولید نمیبینند .انها با مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های عظیم مانند مال های تهران بزرگترین و بیشترین اسیب را به تولید وارد نموده اند ، بانک ها با ترغیب سپرده گذاران به سپرده گذاری بدون مالیات و با پرداخت سود بالا تمامی نقدینگی جامعه را جذب و اجازه به سپرده گذارای جهت همسویی با تولید را نمی دهند و سپس خود بعنوان کارپرداز وارد گشته و شروع به سرمایه گذاری کرده و فراموش نموده اند که بانک ها فقط باید کارگزار باشند، در قبال کارگزاری سهمی اخذ نمایند .
بزرگترین عامل نابودی تولید و صنایع کوچک بانک ها می باشند. وقتی دولت خود بزرگ ترین مقروض بانکی می باشند چگونه قادر خواهند بود بانک ها را مجاب به حمایت از تولید نمایند ؟
برای حمایت از تولید گمرکات از کدام مواد اولیه وارداتی در خصوص اخذ عوارض صرفنظر نموده ؟
ادارات، سازمان ها و شرکت ها در کدام فرایند از ارائه خدمات به تولید حمایت خویش را علنی نموده و در روند کار تسریع نموده اند.
البفا بر اساس کدام اندیشه حمایتی مبالغی چند ده میلیونی بعنوان توسعه یک شهرستان در قالب تبصره 2 ، 3 را از تولید کننده اخذ می نماید.
تولید کننده چرا باید از سوی شرکت برق به پیمانکاران بخصوصی معرفی شود و چرا هزینه خرید ترانس برق برعهده تولید کننده باشد. پس مفهوم زیر ساخت ها چیست؟ ایا ترانس برق جزو زیر ساخت ها می باشد یا همراه اشتراک به صاحبان صنایع غالب می شود .
چرا تولید کننده هر ساله عوارض پروانه و عوارض خدمات را پرداخت مینماید اما از بدیهی ترین امکانات اولیه بی بهره است؟
البته اینها بخشی از مشکلات تولید است که اگر آنها را بخواهم برایتان برشمارم می بایست چندین جلد کتاب را تالیف نمایم .
لذا در باب نصیحت ، اگر سر رشته ای در صنایع کوچک ندارید از مشاورینی مجرب بهره مند شوید ، توجه ویژه به صنایع کوچک تنها راه نجات جامعه چه در خصوص اشتغال و چه در خصوص رونق اقتصادی میباشد در این بین برنامه جامع و حمایت دولت و بانک ها الزامی است و هر تفکری غیر از این اثار و تبعاتی دارد که فعلا بخشی از آن برایتان مشهود گشته. اگر مدیران اجرایی به فریاد صاحبان صنایع کوچک نرسند، آسیب های اجتماعی، طلاق، دزدی، اعتیاد ، فساد ، فحشا .... چنان رشد خواهد کرد که جامعه در بهت حیرت فرو خواهد رفت .