اسفند ۹۸ اولین انتخابات در گام دوم انقلاب با رویکردی گفتمانی و نه تبلیغاتی
شوشان - احمد سراج / (قسمت اول) :
افتخار نظام اسلامی سپردن مسئولیت ها به مردم و به تعبیر رهبر معظم انقلاب مردم سالاری دینی است که فرایند انتخابات مسیر قانونی آن می باشد و در بسیاری از کشورها همین روش با فرایند های متفاوت  برقرار می باشد .

برگزاری بیش از ۳۵ انتخابات در طول ۴۰ سال اول انقلاب اهمیت این مهم را می رساند ولکن نبود زیرساخت ها و همچنین الگوهای موثر در معرفی نامزدهای انتخاباتی و بالتبع استفاده از روش ها و الگوهای  غربی در تبلیغات، خسارات فراوانی را در پی داشته است 

به نظر میرسد در گام دوم انقلاب که اکنون شروع شده و انتخابات سال ۹۸ اولین انتخابات در گام دوم است؛ میبایست تعاریف و الگوهای جدید و متناسب با الگوی ایرانی _اسلامی پیشرفت به آحاد جامعه معرفی کرد و تبلیغات انتخاباتی با شاخص های نوین فرهنگ سازی شود.

به اعتقاد نگارنده در گام دوم به عنوان مثال دیگر قومیت گرایی وسیله و ابزاری برای اخذ آرای مردمی به ویژه اقوام شریف استانی و ملی نیست بلکه یک ظرفیت مقدس و عظیمی است که در بسیاری از موضوعات فرهنگی و اجتماعی از جمله  ترویج سنت ها و آداب  ، معرفی  مفاخر و الگوهای موفق نقش بی بدیلی دارد و میبایست مخاطبین گام دوم یعنی جوانان  و نخبگان اقوام شریف با هدایت بزرگان قوم نقش موثر خود را در این زمینه ایفا نمایند .

در گام دوم انقلاب دیگر داشتن منابع عظیم مالی جهت صرف در تبلیغات انتخاباتی نه تنها نا پسند است بلکه میبایست با آن مقابله جدی اجتماعی شود و دیگر شاخصی برای نامزد شدن در انتخابات نخواهد بود و این در حالی است که در گام دوم  تولید ثروت حلال و نه از روش رانت و آقا زادگی بسیار مورد نیاز و در مسیر رشد و تولید اشتغال ضروری است.

در گام دوم انقلاب عضویت و وابستگی سیاسی  در یک حزب چه اصولگرا و یا اصلاح طلب  نمی تواند یک معیار مناسب در معرفی نامزدهای انتخاباتی باشد البته این کلام  به معنای مخالفت با احزاب و طیف های سیاسی نیست بلکه به نظر می رسد احزاب و طیف های سیاسی در ۴۰ سال اول  نتوانسته اند در تبیین شاخص ها و در نهایت تطبیق مصادیق رویکرد صادقانه ای به جامعه نشان دهند

از خوانندگان این یادداشت تقاضا می گردد  نظرات و دیدگاه های خود را در این زمینه برای اینجانب ارسال نمایید .
پایان قسمت اول   ادامه دارد ...