جودوکاران خوزستانی در اردوی تیم‌ملی جوانان
مصطفی ریاحی‌فر، ابوالفضل طریفی‌علیزاده و علی مولوی‌مقدم به این اردو دعوت شدند.

اردوی تیم‌ملی جودو جوانان از هفتم تا بیستم تیرماه در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار خواهد شد.

18 جودوکار از هشت استان در این اردو حاضر خواهند شد.