با مشارکت دانشگاه آزاد اسلامی؛
استعدادهای فوتبالی نهفته در شوشتر با ایجاد مدرسه کشف می شود
اولین مدرسه فوتبال باشگاه فولاد خوزستان با مشارکت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، در این شهر کهن افتتاح شد. 


به گزارش شوشان، این مدرسه فوتبال، اولین مرکز افتتاح شده توسط باشگاه فولاد خوزستان در سطح کشور برای شناسایی استعدادها و توانمندی های ورزش فوتبال است که در شهرستان شوشتر این عمل مهم آغاز شده است.

با ایجاد این مرکز استعدادهایی که در روستاها و شهرهای کوچک و محروم هستند و نمی توانند توانمندی‌های خودشان را به تیم‌های بزرگ معرفی کنند، پایگاه جدیدی در شهرستان شوشتر برای این منظور در اختیار دارند و می توانند از این امکان بهره مند شوند. 

گفتنی است، قرارداد این مشارکت در جلسه ای با حضور دکتر رضایی مدیرعامل باشگاه فولاد و دکتر پورمحمدی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر امضاء شده است.