مبادله بیش از 127 میلیون سهام و اوراق در بورس خوزستان
42 درصد از ارزش این معاملات مربوط به خرید سهام و 58 درصد مربوط به فروش سهام بوده است.

 معاملات توسط 13 یستگاه معاملاتی به انجام رسيده‌ و در مجموع در هفته گذشته برای 28  نفر کد سهامداری جدید ایجاد شده است.