برگزاری جلسه شورای شهر اهواز با 5 دستورکار
در هشتاد و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز که امروز (۲ تیرماه) با پنج دستورکار در سالن جلسات شورای شهر اهواز برگزار شد، سه لایحه به تصویب رسید.

در این جلسه لایحه متمم بودجه سال ۹۷ سازمان خدمات موتوری و اصلاحیه لایحه بودجه پیشنهادی سال ۹۸ سازمان زیباسازی شهرداری اهواز به تصویب اعضای شورا رسید.

همچنین بودجه سال ۹۸ سازمان خدمات موتوری و لایحه چهار مساعدت به تصویب اعضای شورا رسید.

همچنین در این جلسه بررسی وضعیت خدمات شهری کوی مشعلی بدون مستمع انجام شد.