بیمارستان‌ها با اهمیت توریسم درمانی آشنا شوند
رضا قیصی‎پور در نشست توسعه توریسم درمانی که در محل معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان برگزار شد، بیان کرد: بر اساس آمار سال گذشته شش هزار بیمار از کشور عراق به بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های استان برای درمان مراجعه کردند که می‌توان با فراهم کردن زمینه جذب هر چه بیشتر بیماران خارجی، برای استان از این راه کسب درآمد کرد.   
  
وی ادامه داد: در بخش توریسم درمانی هدف و سرمایه گذاری ما کشور عراق است که بتوانیم بیماران بیشتری را در استان پذیرش کنیم. در سال ۹۰ یک تفاهم نامه با ۲۰۰ بند در خصوص توریسم درمانی با کشور عراق منعقد کردیم اما متأسفانه تاکنون متولی مشخصی برای این موضوع در استان در نظر گرفته نشده است.    
  
مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری خوزستان گفت: لازم است که مدیران بیمارستان‌های استان با اهمیت این موضوع آشنا شوند و برای جذب بیشتر بیماران خارجی در بیمارستان‌های خود شرایط را مهیا کنند. متأسفانه تاکنون کار مطالعاتی در این خصوص در استان انجام نگرفته است.