محمد طیبی اولین خرید نفت‌مسجدسلیمان برای لیگ نوزدهم
مسوولان باشگاه نفت مسجدسلیمان پس از مذاکره با محمد طیبی با او برای مدت یک فصل قرارداد همکاری منعقد کردند.

طیبی اولین خرید نفتی‌ها برای لیگ نوزدهم است.

همچنین مسوولان باشگاه نفت اکنون در حال رایزنی با گزینه‌های مختلف از جمله سید اکبر پور موسوی برای سرمربیگری این تیم هستند.