خوزستان شرجی می‌شود
محمد سبزه‌زاری اظهار کرد: طبق بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، تا دو روز آینده استقرار توده هوای گرم تابستانی بر روی منطقه مشاهده می‌شود.

وی افزود: همچنین این توده هوای گرم با جنوبی شدن جریانات جوی و افزایش رطوبت در برخی نقاط استان و احساس پدیده شرجی در این مناطق همراه می‌شود. در بعدازظهر هم با صعود این رطوبت در ارتفاعات زاگرس رشد ابر در این مناطق مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: در شبانه‌روز گذشته شوش با 49.9 و ایذه با 23.9 درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط خوزستان بودند. تغییرات دمای اهواز در این مدت بین 30 تا 49 درجه سانتیگراد در نوسان بود.