سازمان آب و برق خوزستان تاکید کرد:
ممنوعیت شنا در کانال‌های آبرسانی
حمیدرضا لشکری با اشاره به ممنوعیت شنا در کانال‌های آبرسانی اظهار کرد: برخی از مردم با توجه به گرم‌تر شدن هوا در کانال‌های آبرسانی شنا می‌کنند که این مساله یک کار بسیار خطرناک و غیرقانونی است.

وی با بیان اینکه ماهیت کانال‌ها برای تامین و انتقال آب است و نه شنا، افزود: مردم به هیچ عنوان نباید در کانال‌های آبرسانی که برای انتقال آب به اراضی کشاورزی و سایر موارد مورد استفاده قرار می‌گیرد، شنا کنند.

معاون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب سازمان آب و برق خوزستان تصریح کرد: جریان آب در کانال‌های آبرسانی بسیار زیاد است و همچنین شرایطی که کانال‌ها در طراحی دارند و شیب‌دار بودن آن‌ها به شکلی است که اگر شخصی وارد آن‌ها شود ممکن است نتواند از آن خارج شده و این مساله خطرساز می‌شود.

لشکری عنوان کرد: همیشه در فصل گرما مردم برای شنا کردن به این کانال‌ها مراجعه می‌کنند اما از آن‌ها درخواست داریم تا نسبت به این کار بسیار خطرناک که جان آن‌ها را مورد تهدید قرار می‌دهد، اقدام نکنند و در مکان‌های مناسب شنا مانند استخرها و یا سواحل بهسازی‌شده شنا کنند.
 
وی خاطرنشان کرد: سازمان آب و برق با توجه به اهمیت این موضوع نسبت به نصب تابلوهای ممنوعیت شنا در محل کانال‌ها اقدام کرده است و در این زمینه از مردم درخواست داریم تا در کانال‌ها شنا نکنند. مردم نباید به سادگی از کنار این موضوع عبور کنند و باید توجه ویژه‌ای به این مساله داشته باشند.