جریان های اخیر مهاجرتی در خوزستان
شوشان - دکتر مسعود زالی زاده :
برای فهم وضعیت کنونی و ترسیم آینده هر استان، توجه به شاخص های مهاجرتی امری ضروری می باشد. به عنوان مثال میزان بالای مهاجرپذیری در یک استان، از یک سو بیانگر وجود برخی فرصت ها و ظرفیت ها به ویژه در حوزه اقتصاد است، و از سوی دیگر چالش های پیش روی یک استان نظیر گسترش شهرنشینی، اسکان غیر رسمی و .... را نشان می دهد.     
 
    
استان خوزستان از نظر مهاجرپذیری و مهاجرفرستی وضعیت بسیار جالبی دارد. این استان در دهه ۳٠ با جذب نزدیک به ۱۸ درصد مهاجران بین استانی، بعد از اراک (۵۵ درصد) در رتبه دوم کشور قرار داشته است.  در دهه ٤٠ و ۵٠ نیز وضعیت نسبتا مشابهی پیرامون مهاجرپذیری در استان حاکم بوده و براساس سرشماری سال ۱۳۵۵ جمعیت ۲۷۴٦۱٦ نفری به استان وارد شده اند. ضمنا اغلب مهاجران وارد شده به استان در این سال ها از استان های اصفهان، یزد، فارس و بوشهر بوده اند. 

نگاهی به آمار مهاجرپذیری در سال های اخیر نشان دهنده وضعیت کاملا متفاوتی است و بر همین اساس شاید هیچ استانی به اندازه خوزستان چنین نوساناتی را تجربه نکرده باشد. استانی که زمانی از مهاجرپذیرترین استان های کشور بود، در بازه زمانی ۹۵-۹٠ مهاجرفرست ترین استان کشور با تعداد خالص مهاجرتی نزدیک به منفی ۸۲ هزار نفر بوده است(مهاجران وارد شده منهای مهاجران خارج شده از استان). 

اما وضعیت مهاجر پذیری و مهاجرفرستی خوزستان نسبت به سایر استان های کشور نشان می دهد که این استان تنها با استان های ایلام و کهگیلویه و بویر احمد دارای خالص مهاجرتی مثبت و با بقیه استان های کشور منفی بوده است. در این میان بیش تر مقصد خوزستانی ها به ترتیب استان های اصفهان، تهران، البرز، آذربایجان شرقی و مازندران بوده است.