زلزله ی واقعی در خوزستان بحران انتصابات غیر کارشناسی است
شوشان - عبدالرحمن نیک سرشت :
سید حمزه جلویانی یکی از سران خانه ی احزاب خوزستان در فضای مجازی در ارتباط با تغییر احتمالی دکتر فضل الله پور چند پیام واکنشی از خود نشان داده است که حکایت از نارضایتی  عمیق فعالان سیاسی و ذی نفعان حوزه ی قدرت سیاسی را در بیمناکی مهندسی خاموش انتخابات مجلس یازدهم در خوزستان نشان می دهد .

 چرا تنها نقطه متناظر استان هر روز دنبال تغییر آن هستند. چه سنخیت دارد یک غیر سیاسی  به ریاست اداره کل سیاسی منصوب نمایند.

 بحران و زلزله در حوزه سیاسی خوزستان، چرا هرچه به انتخابات نزدیک می شویم عده ای دنبال تغییر اداره کل سیاسی که انصافا متناظرترین فرد سیاسی و با تجربه این حوزه می باشد هستند از همه فعالان سیاسی خواهشمندم برای ثبات در این حوزه و انتخابات تلاش نمایند.
دوستانی که خواهان ثبات در این حوزه  وانتصاب فرمانداران و بخشداران متناظر هستند نام خود را بنویسند .