در گفتگو با دبیراعتدال وتوسعه خرمشهر عنوان شد
انتخابات فرصت دوباره مردم درپیگیری مطالبات ملی است

دبیرحزب اعتدال وتوسعه خرمشهردرخصوص انتخابات مجلس پیش روگفت:انتخابات فرصت دوباره مردم برای پیگیری مطالبات ملی است واین فرصت به یمن انقلاب اسلامی ایران بدست آمده است.
غلام عباس کاظمی گفت: انتخابات متعدد کشورما این اجازه رابه مردم داده است که در هر دوره ضمن بررسی نتایج فعالیت‌های نمایندگان نسبت به انتخاب فرد موجه وتوانمند جدید اقدام نمایند.
انتخابات آینده مجلس فرصت جدیدی است که مردم یعنی صاحبان اصلی انقلاب می توانند به حساب منتخبین سابق خود رسیدگی نمایند.
کاظمی در پایان گفت:باتوجه به نارضایتی های مردم خوزستان از فعالیت های نمایندگان خوزستان، احتمالاشاهد تغییر تعدادقابل توجهی ازنمایندگان فعلی مجلس درانتخابات آینده باشیم.