معاملات بورس منطقه‌ای خوزستان اعلام شد
درمعاملات هفته گذشته منتهی به 30 مرداد 1398 در بورس منطقه‌ای خوزستان تعداد  47 میلیون و 484  هزار سهم، حق تقدم و اوراaق به ارزش 333 میلیارد و 677 ميليون ريال مبادله شد.

24درصد از ارزش این معاملات مربوط به خرید سهام و 76 درصد مربوط به فروش سهام بوده است.

 همچنین بر اساس اعلام تالار بورس منطقه‌ای خوزستان معاملات هفته گذشته توسط 11 ایستگاه معاملاتی به انجام رسيده‌ است.