عامل اخلال و بی نظمی در بیمارستان خرمشهر بازداشت شد
به گزارش ایرنا به نقل از معاونت اجتماعی نیروی انتظامی خرمشهر سرهنگ همت اله ترکارانی روز سه شنبه با اشاره به انتشار کلیپی در فضای مجازی در این رابطه افزود: فرد مذکور هنگام ورود به بیمارستان ولیعصر خرمشهر با کادر درمانی ،عوامل نگهبانی درگیر شده و باپرتاپ صندلی به سمت پرستاران و پاره کردن پرونده های پزشکی بیماران باعت اخلال در نظم عمومی و ایجاد رعب و وحشت در بیمارستان شده بود.

وی افزود: این مرد که به دلیل شرب خمر تعادل روحی نداشت با یکی از ماموران انتظامی درگیر شده و وی را از ناحیه انگشت دست مصدوم کرد .

فرمانده انتظامی خرمشهر افزود: نامبرده به اتهام شرب خمر،اخلال درنظم عمومی، تخریب،ضرب و جرح، ایجاد رعب و وحشت، توهین و فحاشی به ماموران بازداشت و روانه زندان شد.

وی ادامه داد: مامور انتظامی حسب وظیفه ذاتی و به منظور جلوگیری از هر گونه حادثه احتمالی در محیط درمانی با شخص خاطی برخورد کرده و قصوری متوجه وی نیست.

گفته می شود فرد مذکور به دلیل مصدومیت ناشی از تصادف به بیمارستان ولیعصر(ع) خرمشهر مراجعه کرده و باعث بر هم زدن نظم عمومی در این بیمارستان شده است که بازداشت شد.