قطع درخت بلوط 400 ساله توسط راننده متخلف !

شوشان : یک راننده متخلف به دلیل سرعت غیرمجاز از سوی پلیس راهور جاده باشت به گچساران جریمه شد.
 او همان شب به آنجا بازگشت و درخت بلوط ۴٠٠ ساله‌ای را که روزها ماموران زیر سایه آن مستقر می‌شدند، قطع کرد تا از مجریان قانون انتقام بگیرد.
بیچاره ‎محیط زیست....