از ورزش خوزستان چه خبر؟!
شوشان - یوسف موندنی زاده الهی :
(مدیر کل محترم تربیت بدنی و جوانان ، مهندس حیدری)
ظاهرا قراربود امروز تیم بسکتبال نوجوان محترم دختراستان خوزستان ، برای انتخابی کشوری اعزام شوند ؟
نمیدانم مدیرتیم های بسکتبال استان کدام عزیز محترم است ،
امروز قراربود نوجوانان دخترمان اعزام شوند و ظاهرا مشکلات مالی مانع شد ،
کاش مدیران محترم از روزها قبل بفکر باشند و بغیر از تکیه برمنابع نداشته خودشان راه های دیگر رو پیگیر شود 
مگر نذر فقط برای شله زرد ثواب دارد؟! 
چه اشکال دارد از خیرین محترم و دین دارمان که کم  هم نیستند و همیشه صف اول حمایت از جوانان بوده اند  بخواهیم برخی تیم های استانی را حمایت کنند ،،
اهالی بسکتبال آیا پیگیر شدند و جواب نگرفتند ،
بخصوص از مدیرکل محترم انتظار می رود دراین خصوص زیرمجموعه خودشان را در هیئت های مختلف ارشاد کنند؟ الان هم شاید دیرنشده باشد لطفا زودتر اقدام کنید . 
جوانان ما باهزاران امید به ورزش رو می آورند ، بابی تدبیری انگیزه را در قشر جوان جامعه نابود نکنید، 
انشآلله خبرهای خوشی بزودی بشنویم ؟!