مدیرعامل شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری زهره و جراحی خبر داد:
آغاز عملیات لایروبی نهر خوردورق شادگان
"حمد دریس" با بیان اینکه زهکش اصلی ساحل چپ LPD شبکه آبیاری شادگان به نهر خوردورق روانه می‌شود، هدف از این لایروبی را افزایش دبی خروجی زه آب، عنوان کرد.

 وی طول عملیات فوق را، ١٣ کیلومتر، برشمرد و ابراز امیدواری کرد تا در مدت یک ماه به سرانجام برسد.

دریس تصریح کرد: با لایروبی این نهر از برگشت زه آب به اراضی محدوده شبکه و روستاهای بوزی و حدبه به مساحت ٣٠٠٠ هکتار جلوگیری خواهد شد.