آمادگی فنی و حرفه‌ای برای ارائه آموزش در مناطق حاشیه‌ای
عبدالنبی سواعدی در جلسه شورای اجتماعی که امروز (24 شهریورماه) در استانداری خوزستان برگزار شد، اظهار کرد: در زمینه مشکلات منطقه "عین 2" چندین بار جلساتی با دفتر تسهیل‌گری این منطقه تشکیل شده و آنچه در توان ما است، انجام خواهیم داد.

وی افزود: با توجه به اینکه حرفه‌آموزی نیازمند وسایل و تجهیز کارگاه است و یا باید در خود منطقه آموزش‌ها ارائه شود، آمادگی داریم که در این زمینه اقدام کنیم اما در بحث هزینه‌ها باید به ما کمک شود.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای خوزستان عنوان کرد: اگر تاکنون طرح‌های مربوط به نیازهای آموزشی منطقه "عین 2" به صورت کامل انجام نشده، به دلیل اجرای طرح زنان سرپرست خانوار در مناطق حاشیه‌ای بوده که این طرح اکنون رو به اتمام است.

سواعدی گفت: تمام ظرفیت‌ها و امکانات سازمان فنی و حرفه‌ای جهت کمک به این منطقه به کارگیری خواهد شد.