/گزارش تصویری/
مراسم رژه نیروهای مسلح
عکاس: بهراد قاسمی