/گزارش تصویری/
آیین غبارروبی مزار شهدا
عکاس: بهراد قاسمی