/گزارش تصویری/
نشست تخصصی بررسی مشکلات کلانشهر اهواز
عکاس: بهراد قاسمی