اصلاح طلبان خوزستان، باید مانند آب خوشی، براحتی از گلوی هم، پائین بروند
شوشان - عبدالرحمن نیک سرشت :
خیلی شعارهای مشکوک،  بوی زیرآب زدن نظام مقدس جمهوری اسلامی را می دهد، مثل شعار سبک سرانه ای که در بحبوحه ی آشوب های 96 به این سو مطرح شد.[اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم شد ماجرا]

به هرحال اصلاح طلبان به طرفیت از جمهوریت نظام در درون رژیم سیاسی بعنوان نیروهای اونگارد تجدد خواه خرافه ستیز، به شرطی که نسبت خود را با سایر نیروهای اپوزیسیون برانداز در مرز بندهای فکری، اعتقادی، رویکردی و کنشگری تعریف کنند، می توانند بهترین طلیعه داران نهضت امام خمینی (ره) در جهان مدرن باشند .

بدون تردید همه نیروهای اصولگرا در کشور به عنوان حامیان فداکار و جان بر کف اسلامیت نظام،  بقول همه ی دلسوزان، چنانچه تابع تقوای الهی و نظم معرفتی اسلام عزیز باشند و عمل و قول شان همواره یکی گردد و هیچگاه، پیرو منشانه بازی نیروهای افراطی مشکوک نفوذی را نخورند، در حقیقت این بزرگواران، چشم و چراغ انقلاب اسلامی و امید جهان اسلام در سراسر گیتی خواهند بود.

صاحب این نوشتار ، بطور کلی در کشور دغدغه ی انزوای هیچکدام از طیف های این دو جناح مطرح در کشور را ندارد، با این که پیوند ارتباطی آنها، گاهی از مو باریکتر می شود اما این پیوند خدایی، هرگز گسسته و بریده نمی گردد و همواره به وحدت عقلانی هر دو جناح در درون نظام امیدواریم، زیرا، تعادل وزنه ها در هر دو طرف، با وجود درگیرهای حذفی سیاسی، الحمدالله   همیشه به شکلی برقرار می شود.

الغرض، نگارنده در آینده ی خوزستان تعادل بین این دو گروه را، بدلیل تضعیف حداکثری جناح اصلاح طلبان و بی عملگی هیجانی جناح اصولگرا، در مخاطره می بیند و به سران اصلاحات و سایر نیروهای عقلانیت پذیر این اردوگاه، به جدیت توصیه می نماید که برای آینده ی کار خود نیاز به تنظیم یک سند چشم انداز برای فعالیت های سیاسی خود دارند.

در اولین گام، اصلاح طلبان برای انجام این فرضیه ی مهم، نیاز به اراده ی جمعی در درون خود برای  به وحدت رسیدن دارند و بقول عامیانه، نخست باید از گلوی هم راحت پائین بروند و در گام بعدی در جهت وحدت کلمه از خود اهتمامی نشان دهند.

آری، اصلاح طلبان عقلانیت پذیر، باید بدانند که وحدت درون گروهی در اردوگاه خودی امری حیاتی است و بدین منظور،  همه ی سران اصلاح طلب، باید بپذیرند که رویش جوان در این اردوگاه حرف های جدیدی برای شنیدن و انگیزه های بکری برای دیده شدن دارند.
بر اساس این منطق، اصلاح طلبان نباید نظم ارتباطی خود را بخشنامه ای و تمرکزگرایانه انسجام بخشند زیرا این گونه نمی شود همه ی طیف ها و نظرات را رصد کرد.

خواه ناخواه یخ زمخت، این نظم  انحصاری و روند خانمانسوز پدرخواندگی در جریانات اصلاح طلبی خوزستان، لاجرم روزی باید شکسته شود.