وب‌گاه اکثر ادارات خوزستان نقص محتوا و کارکرد دارند
شوشان - نويد قائدی :
در عصر اکنون که لازم و شايسته است ارتباط مردم,جرايد و کارشناسان و....  با ادارات از طريق وب‌گاه‌ها به‌صورت لحظه‌ای برقرار باشد,اما متأسفانه محتواي اکثر وب‌گاه‌ها يا به‌روز نيست و يا ارائه خدمات لازم در آن‌ها منظور نشده است تا بتواند نياز واقعي مخاطبان را برآورده سازد.
چنانچه اهتمام لازم و البته کارشناسي در اين زمينه وجود داشت ,محاسن بسياري می‌توانست داشته باشد که به‌طور خلاصه می‌توان به مواردي همچوي کاهش چشمگير مراجعه حضوري به اداره مربوطه, دسترسي فوري به اخبار ضروري از طريق وب‌گاه‌ها, دريافت آمار و اطلاعات دقيق براي بررسي عملکرد ادارات و تحلیل‌های کارشناسي و ... اشاره کرد.
به‌طور مثال امروز جهت بررسي ميزان اعتبارهاي تخصیص‌یافته به وب‌گاه سازمان تجهيز و نوسازي مدارس خوزستان مراجعه مردم, آخرين عملکرد ثبت شده مربوط به برنامه چهارم توسعه و البته بدون درج هیچ‌گونه توضیح و تحليل و اطلاعات مالي بود, در اين وب‌گاه هيچ اطلاعاتي در خصوص سال‌های بعد از نود مشاهده نشد که بتوان به‌صورت واضح و شفاف ميزان اعتبارهای تخصیص‌یافته و جذب‌شده و کارهاي دقيق انجام‌شده را به‌صورت کارشناسي و مستند بررسي کرد.
اين مراجعه جهت بررسي صحت محتواي مطالب آقاي رخشاني مهر مدير توسعه و نوسازي کشور در خصوص خوزستان، درج‌شده در سايت خبري شوشان، با متن رخشانی مهر افزود: میانگین سرانه فضای آموزشی در کشور ۵.۲ مترمربع است درحالی‌که پیش از انقلاب این عدد ۱.۵ مترمربع بود. بااین‌حال ۱۰ استان کشور ازجمله خوزستان زیرخط میانگین سرانه فضای آموزشی قرار دارند. برای رساندن خوزستان به وضعیت مناسب، در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی صورت گرفته است.
وی بیان کرد: در سال ۹۵ فقط ۸ میلیارد تومان به سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس اختصاص یافت. در سال ۹۶، ۱۸ میلیارد تومان، سال ۹۷، ۱۰۷ میلیارد تومان و سال ۹۸، ۱۰۵ میلیارد تومان بوده است.
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور افزود: در سیل خوزستان ۱۱۳ مدرسه آسیب دیدند که از این تعداد ۷۸ مدرسه نیازمند تعمیر اساسی و ۳۵ مدرسه نیازمند تخریب بودند که با کمک خیرین، اعتبارات ملی و استانی و کمک سازمان نوسازی، از بحران سیل عبور کردیم." 
لذا تلاش کردم که اثبات و يا احتمالاً تناقض گفته‌ها درزمینه اعتبارهاي چند سال اخير را بررسي کنم متأسفانه مدرک مستندي مشاده نشد،چون در برنامه افتتاح مدارس در چند روز گذشته رقم ۱۳۰ ميليارد عنوان شد ولي ايشان براي سال ۹۸ رقم ۱۰۵ ميليارد را عنوان کرده‌اند.
لطفاً متوليان امر که نمی‌دانم چه مرجعي می‌تواند باشد جهت بررسي و پايش وب‌گاه‌ها تلاش بيشتري نمايند, تا بتوان از مواهب آن‌ها بهره بيشتري برد، مگر نه احساس می‌شود راه‌اندازی اين وب‌گاه‌ها بيشتر جنبه نمايشي و رفع تکليف دارد.