ویژه های پروژه اربعین برای خوزستان
شوشان - دکتر حسن سلیمانی :

پروژه های ملی و بین المللی حامل مزایا و منافع قابل توجهی برای مناطقی هستند که این پروژه ها به آن ها اختصاص پیدا می کند.به عنوان مثال پروژه اربعین می تواند واجد مزایای مهم اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی برای استان خوزستان باشد.به لحاظ اقتصادی می تواند منجر به توسعه زیرساخت های ارتباطی، رفاهی، درآمدی و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی شود.به لحاظ سیاسی می تواند پرستیژ و جایگاه خوزستان را در ایران و منطقه ارتقا دهد.
از لحاظ فرهنگی با ارتقا و توسعه امکانات شهری می تواند در بهبود فرهنگ شهرنشینی مردم موثر واقع شود. هر چند ثابت نشده امکانات رفاهی بالا لزوما منجر به ارتقا فرهنگی می شوند اما قطعا فقر امکانات می تواند در خلق بزهکاری و آسیب های اجتماعی و بحران های فرهنگی نقش آفرین باشد.

حضور و تردد میلیونی زائران در استان خوزستان باعث می شود تا ضمن بهره مندی اقتصادی و فرهنگی از رونق صنعت توریسم، امنیت این منطقه به یکی از مهم ترین اولویت های امنیتی کشور تبدیل شود و زیرساخت های امنیتی استان ترمیم شوند.معرفی استان خوزستان به عنوان دروازه های عتبات عالیات و نقش آن در مدیریت پروژه جهانی اربعین، می تواند نام خوزستان را در سطح جهان مطرح سازد.البته تمام مزایا و امکانات فوق زمانی در خوزستان نمود عینی پیدا می کنند که مسئولین ذی ربط توانایی چانه زنی برای دریافت بودجه لازم در راستای ایجاد این مزایا و امکانات را داشته باشند و فارغ از نگاه های جزیره ای و سیاسی،تلاش کنند از این پروژه عظیم در راستای توسعه همه جانبه استان استفاده نمایند و از بخشی نگری های غیر کارشناسی و قبیله گرایانه خودداری کنند.در غیر این صورت تمام اثرات این پروژه عظیم در دالان ها و بحران های مختلف اقتصادی،سیاسی،امنیتی و اجتماعی گم خواهد شد. امیدواریم مسئولین با مسئولیت پذیری، قدر موهبت عظیمی که از عشق و خوان گسترده امام حسین(ع) نصیب مردم خوزستان شده است را بدانند و با اهمال و بی مسئولیتی این دروازه های بزرگ و تاریخی را مسدود نکنند.