مردم روستای چنار محمودی حذف چند نقطه ...
شوشان - زمان بابادی شوراب : 

توصیه می کنم لطفاً این متن را تا اخر بخوانید 

داستان  
در داستان فیلم دو تا دوست یکی دکتر دارو ساز و یک کارآگاه پلیس که در جوانی با هم‌ صیمیمی بودنند و بدلیل جدایی شهر های محل خدمت مدت ها از هم خبر نداشتند را به تصویر کشیده بود 
روزی کارآگاه داستان که ادم شریف و متعهدی بود در حین خواند ن روزنامه متوجه می شود که دوست دارو سازش در شهری دیگر که با او فاصله بسیار دارد به قتل رسیده ،
 کارآگاه محترم بدلیل پایبند به دوستی اش و احساس تعهد به قتل او ، تصمیم گرفت برای پی بردن به راز ماجرا و پیدا کردن قاتل به محل وقوع جرم برود 
وقتی به شهر مورد نظر رسید متوجه شده دوستش انسان سالمی نبوده و بدلیل مشکلات و رسوایی که در کارخانه داروسازی او‌اتفاق افتاده به قتل رسید ه است کارآگاه متعهد به تحقیقات خودش ادامه داد متوجه شده واقعیت چیز دیگری است و دوستش زنده است و برای به بدست اوردن پول حرام و کثیف بیشتر اقدام به تولید داروهای (ساخت پنی سیلین) تقلبی که باعث مرگ جمعی از مردم شهر شده بود،  دست به این عمل فریبکارانه زده است
از این مرحله به بعد پلیس انسان دوست دیگر بدنبال پیدا کردن قاتل نبود بلکه ‌برای دستگیری دکتر جنایتکار تحقیقات خودش را ادامه داد نهایت در داخل تله تکابین که از روی شهر می گذشت،
 با دکتر جنایتکارمواجه شد . دکتر جنایتکاربرای رهایی از دست پلیس به او پیشنهاد رشوه داد ولی پلیس محترم نپذیرفت و دکتر دارو ساز برای قانع کردن کارآگاه وظیفه شناس و توجهه کارخودش استدلال عجیب را مطرح کرد
انسان های زیر پای آنها در شهر در حال تردد بودند و از آن ارتفاع مانند نقاط سیاهی روی یک سطح سفید بنظر می رسیدند دکتر جنایتکار با دستش منظره تردد (حرکت نقاط سیاه ) نشان کارآگاه با شرف داد وگفت تصور کند اگر چندتا نقطه سیاه(گشتن انسان ها) از این صفحه سفید کم شود، هیچ‌اتفاقی نخواهد افتاد ......

واقعیت 
این روزه ها جامعه بختیاری دچار مصیبت برزگی که در شهرستان لردگان روستای چنار محمودی بوقوع پیوسته دچار شده است
متاسفانه وزیر بی تدبیر بهداشت ودرمان با عجله و نسجیده وبدون در نظر گرفتن عواقب گفته های خود و با وقاحت تمام باعث شده که حیثیت و ابروی بخش از یک قوم وطن دوست و وطن پرست جامعه ایران بزرگ را زیر سوال ببرد و در ادامه این اظهار نظرهای نااگاهانه بقیه مجموعه وی  با تکرار آن قلب مردمی را جریه دار کنند وخون مردم را بجوش اوردند و مانند بنزینی که روی اتش ریخته شود به شعله ور شدن ان دامن بزنند 
و به جای اقدامات علمی ودرمانی با کاری نامتعارف تر برای خاموش کردن شعله های خشم مردم ، فضا را ملتهب نموده وباعث سوء استفاده گروههای ضد انقلاب شده است
باید به این مسول بی تدبیر گفت شما ضعیف ، ناتوان هستید،  وبی تدبیری تو باعث کشیدن پای ضد انقلاب به این غائله شد.
ایا کسی که یک اظهار نظر نسنجیده میدهد نباید متوجه عواقب آن باشد ؟؟؟
آیا نمی دانید آن روستا و ان منطقه دیگر جای زندگی نخواهد بود و مردم انجا اگر هم شما بی تدبیر درست گفته باشید متبلا باشند با پرکنده تر شدن مردم روستا،   فاجعه خاموشی در کل کشور گسترده تر خواهد کرد،
آیا نمی دانی که دیگر کسی محصولات دامی و کشاورزی که منبع تامین هزینه زندگی مردم محروم آن منطقه است را نخواهد خرید و عواقب ان دامن روستاهای اطراف و حتی شهر راخواهد گرفت.
آیا به این موضوع فکر نکردی که با این اظهار نظر نسنجیده  بنیاد خانوادگی این جامعه را متلاشی خواهی کرد و موجب شک کردن زن به شوهر و شوهر به زن خواهد شد
آبا میدانی دیگر کسی حاضر به ازدواج با جوانان آنان نخواهد بود
نمی دانم بچه های کوچک با این گفته تو برای ادامه تحصیل و زندگی چه باید بکند؟؟؟؟؟؟ و در اینده در جامعه چه مشکلاتی را بوجود خواهند آورد 
ایا نمی دانی این جماعت مظلوم دیگر به دید و بازدید فامیل خود نمی توانند بروند و نگاه اطرافیان دیگر مانند گذشته به این افراد نخواهد بود 
چرا نمی دانی مشکلات مادی را می شود جبران کرد ولی مسائل حیثتی و روحی را نمی شود جبران کرد 
بازهم مردم ،و بازهم مردم، و بازهم مردم ، مثل همه اتفاقات گذشته و حال و آینده مقصر این مردم خواهند بود  و توکه بر اریکه مسند بهداشت ودرمان والبته پیشگیری نشسته ای و با بی تدبیری تمام و شاید از روی اگاهی باعث شعله ور شدن این آتش ویرانگر شدی بدان هیزم این آتش ازتوست و به خدایی که ما به ان اعتقاد داریم توکل میکنیم

نکته اخر 
وزیر بهداشت و درمان دولت تدبیر و امید ؟  آب ریخته شود را  نمی توان جمع کرد؛ و لطمعه به ابروی انسان سخت ، و پاک کردن و جبران آن مشکل است در مورد این اهانت که با وقاحت تمام به مردم کرده اید بایدگفت این مردم  بعداز چهل سال از عمر انقلاب اسلامی نه بدنبال شاه هستند نه خان و‌نه ضد انقلاب چشم امید آنها به بخشی از نظام که هنوز در سلامت هستند دوخته شده واز انان برای رسیدگی به رنج ودرد خود انتظار دارند
 با امید منتظر تصمیم قانون می نشینیم .