آخرین تغییرات در شهرداری خرمشهر


طبق اعلام روابط عمومی شهرداری خرمشهر خانم سودابه کرمی که مدیریت مالی شهرداری خرمشهر را عهده دار بودند تودیع و اقای مجید موافق زاده بعنوان مدیر مالی معارفه شدند.

 غلام ترک(مسئول عمران شهری شهرداری خرمشهر) تودیع و اقای سعید خوری زاده از این پس ،این مسئولیت را به عهده خواهند داشت.