تعطیلی یکشنبه ۲۸ مهرماه مدارس و ادارات برخی از شهرهای خوزستان اعلام شد

شوشان خرمشهر:بنا به اطلاع روابط عمومی استانداری خوزستان مدارس و ادارات شهرستانهای آبادان، خرمشهر، دشت آزادگان، حمیدیه ،شوش و بستان روز یکشنبه آینده تعطیل هستند.

مدارس و ادارات دیگر شهرهای استان طبق روال عادی دایر می باشند.