فساد توام با دهن کجی، در خوزستان بیداد می کند
شوشان - عبدالرحمن نیک سرشت :
یکی از متخصصان خوزستانی پرسید، این جسارت اقدام به فساد توام با دهن کجی، از کجا نشات گرفته می شود.!؟

به ایشان عرض کردم در داستان های قدیم و نیز در فیلم های جنایی امروزی پاسخ سوال شما وجود دارد.!؟ 

به هرحال، وقتی که یک قدرتمند محلی یا یک مدیراجرایی از مافوق خود و یا دستگاهی که باید او را تحت نظارت داشته باشد، هیچ خوفی ندارد و خیالش جمع باشد که به هر دلیل، از سوی آنها مورد مواخذه و بازخواست قرار نمی گیرد علاوه بر فساد جسورانه به مردم هم دهن کجی می نماید.

الغرض، چند روز پیش محرمانه خبری شنیدم که جمعی از نخبگان خوزستانی، نامه ای نوشتند و فهرستی از تخلفاتی چند را به جاهایی گزارش می دهند .

البته امروز، یکی از افراد کارکشته سیاسی می گفت، مشکل خوزستان دار و دسته بازی فامیلی و زد و بندهای خویشاوندی است و بعید می دانم این گزارشات بجایی برسند.

ولی ما منتقدین نیک می دانیم، که شرایط در خوزستان در حال تغییر است چون دوستان امروزی دشمنان دیروزی هستند و بالعکس همدستان امروزی ممکن است زیرآب زنان دیروزی همدیگر شوند.