انتصاب در منطقه آزاد اروند
شوشان: اسماعیل زمانی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در حکمی "حمید بحرینی" را به سمت سرپرست مدیریت توسعه فرهنگی و هنری سازمان منطقه آزاد اروند، منصوب کرد. 

متن کامل این حکم به شرح زیر است:

با عنایت به سوابق و تجربیات ارزنده جنابعالی در حوزه فرهنگ و هنر و بنا به پیشنهاد معاونت محترم فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان بدینوسیله شما را بعنوان سرپرست مدیریت توسعه فرهنگی و هنری سازمان منصوب می نمایم.

امید است با استفاده از ظرفیت های فرهنگی و دینی هنری موجود در منطقه و بهره مندی از نهادهای فعال در این عرصه در جهت توسعه فرهنگ و هنر و ارتقاء جایگاه فرهیختگان و هنرمندان این منطقه در سطح ملی و جهانی، تلاش بی دریغی را مبذول فرمایید.

موفقیت شما در این عرصه حیاتی و مهم را آرزومندم.

اسماعیل زمانی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند