مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان عنوان کرد:
کاهش ۱۸ تا ۲۰ درصدی مصرف بنزین در خوزستان
شوشان: نعمت‌الله نجفی در خصوص روند مصرف سوخت در خوزستان پس از سهمیه‌بندی بنزین اظهار کرد: روند مصرف بنزین در استان خوزستان از زمان سهمیه‌بندی سوخت در کشور تا کنون حدود ۱۸ تا ۲۰ درصد کاهش داشته است و این شرایط را با توجه به سهمیه‌بندی اعمال‌شده، مطلوب ارزیابی می‌کنیم.

وی افزود: در حال حاضر در سراسر خوزستان ۲۲۸ جایگاه سوخت نسبت به سوخت‌رسانی به خودروها اقدام می‌کنند و روند مراجعه به این جایگاه‌ها نیز مناسب است و مساله خاصی در این زمینه وجود ندارد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خوزستان تصریح کرد: با توجه به اعمال سهمیه‌بندی سوخت در کشور، پیش‌بینی می‌کنیم تا روند مصرف بنزین در خوزستان در بلندمدت حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد نسبت به پیش از اعمال سهمیه‌بندی کاهش پیدا کند و این مساله را یکی از دستاوردهای سهمیه‌بندی می‌دانیم.

نجفی عنوان کرد: در حال حاضر تمایل برای استفاده از CNG به جای بنزین در استان افزایش پیدا کرده است و این میزان مصرف از روز اعمال سهمیه‌بندی بنزین تا کنون، حدود ۱۴ درصد افزایش داشته است.

وی در خصوص پیش‌بینی بلندمدت مصرف CNG در خوزستان خاطرنشان‌کرد: برای بلندمدت نیز پیش‌بینی ما این است که میزان مصرف CNG در استان حدود ۲۰ درصد افزایش پیدا کند.