سید شکرخدا موسوی مردی برای تمام ادوار خوزستان
شوشان - حسین کلاه کج فعال حوزه برق و انرژی/ دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای :
این یک تبلیغ نیست یک تحلیل و گوشزد انتخاباتی ست برای خودم و همه مردم خوزستان.

از آنجایی که امروز با متنی از طرف کانال اطلاع رسانی سید شکرخدا موسوی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی اهواز  مطلع از انصراف ایشان در انتخابات مجلس یازدهم شدم بر خود لازم دانستم چند نکته ای را کوتاه ب خودم و همه مردم خوب خوزستان  یادآور شوم و بگویم:
 که سید شکرخدا موسوی مردی است برای تمام اداور چه حضور فیزیکی داشته باشد چه نداشته باشد.
 شکرخدا موسوی یک تفکر است که میگوید چگونه به مردمی که نان شب ندارند بگویم به من رای دهید این یعنی دیدن رنج مردم این یعنی شرمنده بودن کسی که خود را مسئول میداند در مقابل مردم.
 کسی در ۴ سال نمایندگی خود با وجود اینکه جز فراکسیون اصول گرایان بود ولی تمام قد از استاندار اصلاح طلب با کفایت خوزستان که به گفته خود باج به شغال (زنگنه وزیر نفت) نداد حمایت کرد تا این شد که پس از شکرخدا موسوی شبانه عزل شد، شکرخدا موسوی یک تفکر است که برای مصلحت مردم ش بازیچه بازی های جناحی نشدو مصلحت استان ش را به لیست های مرکز نشینان نفروخت.
نماینده ای شهرستان های باوی، حمیدیه و کارون را با چانه زنی بی بدیل به اهواز اضافه نمود تا نشان دهد شکرخدا موسوی یک تفکر است که نشان قومیت در اجرای عدالت جایی ندارد و قوم عرب و لر و ... و... همه برادر و برابر اند
 تنها نماینده ای از خوزستان ک در دوره خود اجازه برداشت یک قطره کارون را نداد این یعنی شکرخدا موسوی یک تفکر است که میگوید میتوان مطیع بی چون و چرای مرکز نشینان و مافیای قدرت نبود
 و چندین و چند توانایی که یک نماینده باید داشت را به همه کسانی که  نماینده هستند یا خواهند شد گوشزد و یادآور شد.

 پس حال که نماد این تفکر نیست به جای اینکه همه به این سرعت کوفیان شویم و به هوای گندم ری دنیا و دین خود را بفروشیم و از گروه آن ترک بزنیم تا شانس امتیاز گیری از دیگر کاندیدا ها را از دست ندهیم و به دیگران بپیوندیم بیایم این تفکر را به کسانی ک شرکت کرند گوشزد کنیم تا شکرخدا های دیگر در سرزمین خود شاهد باشیم تا وقتی مردمی نان شب نداشته باشند روی این را نداشته باشند که طلب رای کنند...
به امید سرفرازی میهنم