کاشف خود باشیم
شوشان - سید بهزاد موسوی نسب :
انتخاب هدف یکی از مهمترین موضوعات زندگی ماست ، برای اینکه به زندگی ایده آل خو دست یابیم لازم است از منطقه روزمرگی عبور کرده و به منطقه پیشرفت وارد شویم واین کار با انتخاب هدف درست و مناسب و تلاش برای رسیدن به آن امکان پذیر است. اهمیت هدف گذاری آنقدر بالاست که ما باید برای انجام تمامی کارهایمان ، حالا چه بزرگ وچه کوچک هدفی تعریف کنیم . اما چگونه می توانیم اهداف مناسب را انتخاب و برای آن برنامه ریزی کرد و به آن ها رسید؟
برنامه ریزی قسمتی از زندگی است و برای راضی شدن از زندگی باید از آنچه که تجربه می کنیم لذت ببریم . به طور خلاصه محروم نشدن از زیبایی های زندگی و لذت بردن از زندگی خوب یعنی داشتن انعطاف و همه جانبه نگری و دور بودن آن از یک چارچوب خشک و خسته کننده و داشتن یک لیست از کارها و وظایف .

برای اینکه بتوانیم چنین برنامه ای را طراحی کنیم باید در مورد خودمان وکارهایی که باید انجام بدهیم ریشه ای فکر کنیم ومطمئن باشیم هیچ کسی دیگری بهتر از خودمان نمی تواند این کار را انجام دهد .
مهم نیست دیگران درمورد ما چه فکر می کنند وچه می گویند ، مهم این است که فقط وفقط ما درمورد خودمان چه فکر می کنیم . باید هزاران دلیل بیاوریم که ارزشمند هستیم و به همین دلیل است که خالق مان ما را انسان آفریده و نه چیز دیگر . 

حال بیاییم صمیمی تر صحبت کنیم ، تا حالا شده از خودمان پرسیدیم که زندگی دقیقاً همان چیزی است که می خواستیم ، چقدر از  آرزوها وخواسته هایمان محقق شده اند . باید یاد بگیریم در زندگی هدف داشته باشیم، هدف مناسب با خواسته های واضح ومشخص ، سعی کنیم خودمان را درآینده وقتی که به خواسته ها و اهداف مان رسیدیم ببینیم ، اونقدر اینکار را تکرار کنیم که هر روز وهر شب باورکنیم به خواسته هایمان می رسیم .

برای رسیدن به اهداف مان نیاز نیست کارهای عجیب وغریب انجام بدیم فقط کافیه قدمهای کوچک ولی متوالی برداریم ، یادمان باشد باید بزرگ فکرکنیم ولی کوچک شروع کنیم .
قدمهای کوچک ، ما را به هرخواسته ای می رساند ، تنها کسی که می تواند جلوی خودمان را بگیرد خودمان هستیم ، با اعتماد به نفس واطمینان رسیدن به هدف شروع کنیم و بدانیم که وقتی شروع کردیم هیچ چیز جلودار ما نیست وهیچ مانعی وجود ندارد که بتواند جلوی ما را بگیرد، هیچ دشمنی بیرون از ما وجود ندارد و تنها کسی که می تواند به ما کمک کند نیز خودمان هستیم .

برای هر مساله ای راه حلی وجود دارد و هر چیزی که برای رسیدن به هدفها یمان می خواهیم همین الان پیش مان است پس منتظر نباشیم تا همه شرایط مهیا شود و بعد حرکت کنیم چون هیچ وقت این اتفاق نمی افتد اگر حرکت کنیم همه چیز خوب وعالی می شود ، اگر حرکت کنیم شرایط فراهم می شود ، باورکنیم که می توانیم . اگر کسی می تواند کاری را انجام دهد و موفق باشد پس ما هم می توانیم پس از همین امروز شروع کنیم ، روزی یک صفحه کتاب برای آگاهی خودمان بخوانیم ، روزی حداقل 30 دقیقه پیاده روی کنیم ، روزی 20 دقیقه با خالق زیبایمان مناجات کنیم و یادمان باشد هیچ کسی کامل نیست ، ما همین الان هم خیلی خوب هستیم ،  فوق العاده ایم ، همین الان هم بهترینیم . خوب می دانیم اگر تا بحال با ایمان حرکت می کردیم چیزهای فوق العاده ای را بدست  می آوردیم ولی همیشه بدنبال بهانه و توجیه بودیم ، اگر حرکت می کردیم  و گامهای کوچک ومتوالی بر می داشتیم تا الان می توانستیم یک کتاب خوب بنویسیم ، یک آهنگ خوب بسازیم و یا یک تخصص خوب بدست آوریم . خیلی از افراد ایمانشان را از دست داده اند، ، اونها خودشان را باور ندارند وحرکت نمی کنند ، اونها به معنی واقعی خدا را باور ندارند ، و بدنبال رشد وپیشترفت نیستند ، شاید هم دارای  شغلی هستند که اصلاً دوستش ندارند. اونها با کسانی درارتباط هستند که ضعیفشان می کند ولی بازهم ارتباطشان راحفظ می کنند. وقتی برای خودمان هدفی نداریم که برایش تلاش و حرکت کنیم ، با سرعت هرچه بیشتر وضعمان بدتر و روحیه مان را نابود می کنیم .

یادمان باشد وقتی حرکت می کنیم تا به هدفمان برسیم وقتی که صبح ها زودتر بیدار می شویم ویا اینکه شب ها دیر می خوابیم ، وقتی شگفتی ها و نعمت های ارزشمند زندگی را با تمام وجود می بینیم و احساس می کنیم و سپاس گذارانه قدم بر می داریم  اونوقت است که داریم طعم یک زندگی واقعی را می چشیم ، درغیر اینصورت مرده ی هستیم که فقط دارد نفس می کشد . 
هنگامی که به هرکدام از اهداف وخواسته هایمان می رسیم استعدادهای بیشتری درونمان شکوفا می شود و قدرت های زیادی را درونمان پیدا می کنیم که قبلاً نمی دانستیم آنها را داریم ، با رسیدن به اهداف و خواسته هایمان شخصیتمان تغییر می کند و به قدرتهای خودمان پی می بریم و اعتماد به نفس مان بیشتر می شود، این معنای حقیقی خوشبختی و زندگی است .

تصمیمی بگیریم که می خواهیم معمولی باشیم یا عالی ،  تصمیم بگیریم که می خواهیم جزو کدام یک از  آدم ها باشیم . چندتا دلیل برای رسیدن به اهدافمان پیدا کنیم وبرایشان حرکت کنیم .
زندگی مثل دوچرخه می ماند ، برای حفظ تعادل باید همیشه در حرکت باشیم . یادمان باشد که هرچقدر دلایل بیشتری داشته باشیم انرژی بیشتری برای حرکت کردن ورسیدن به اهداف پیدا خواهیم کرد . اگر اونجایی که باید باشیم ونیستیم اگر از وضعیتمان راضی نیستیم یادمان باشد این موضوع هیچ ربطی به دیگران ندارد ، این فقط به خاطر خودمان است . اگر برای رسیدن به اهداف مان حرکت نکنیم ، اونوقت مجبور هستیم ابزاری برای اینکه دیگران به خواسته هایشان برسند باشیم .

واقعیت است بعضی وقت ها برای رسیدن به اهداف اوضاع سخت می شود ولی مسایل وسختی ها جزیی از زندگی هستند اونها اومدن تا ما به خواسته هایمان برسیم ، اونها اومدن تا خواسته هایمان را بهتر بشناسیم ، یادمان باشد سختی ها ورنج ها دوستان ما هستند ، اگر به گذشته امان فکر کنیم متوجه می شویم که بزرگترین پیشرفت ها وموفقیتها یمان در مواقعی بوجود آمده اند که با تمام وجود به مشکل و رنج برخورد کردیم اونها نقاط عطف و پیشرفت حرکت ما شده اند. اگر همیشه همه چیز بر وفق مرادمان باشد هیچ وقت حرکت نمی کنیم و مانند مرده ای فاسد و متعفن می شویم . باید یادمان باشد مانند یک رود جاری باشیم ، جاری باشیم وحرکت کنیم و به سنگ ها وموانع سر راهمان برخورد کنیم ، زخمی بشیم اما نامید نشیم ، خسته بشیم اما نشینیم وگریه کنیم ،عصبانی بشیم اما توخشم باقی نمانیم و باز حرکت کنیم .
نفر آخر شدن خیلی راحته ، فقیر بودن وتنبل بودن ، بدبخت بودن خیلی راحته ، اما بدنیا نیامدیم که فقیر باشیم ، بدبخت باشیم ویا ضعیف باشیم ، از هرلحظه برای خوشبختی وحرکت استفاده کنیم .
اصلاً مهم نیست که قبلاً چه کسی بودیم ، ازهمین الان شروع کنیم وهمه چیز را تغییر بدهیم ویادمان باشد هیچ کسی به غیر از خودمان مسئول زندگی مان نیست . اولین قدم برای تغییر پذیرفتن تمام مسوولیت های زندگی امان است . اگر می خواهیم در این راه منتظر کسی باشیم هیچ وقت به جایی نمی رسیم.

وقتی حرکت می کنیم نیروهای غیبی به کمک مان می آیند ، شرایط ، اتفاقات وآدمهایی که ما را می توانند به هدفمان برسانند به سراغمان می آیند ، البته اگر با ایمان حرکت کنیم ومنتظر کسی نباشیم .
هیچ وقت در دایره راحتی خودمان نمانیم ، هر روز بدنبال چالش جدید باشیم هرروز بدنبال یادگرفتن یک مهارت تازه باشیم ، هر روز بخواهیم و تمرین کنیم تا کمی بهتر باشیم ، کمی مهربان تر ، کمی با ایمان تر و کمی صبورتر .

ما همه توانایی های مورد نیاز برای موفقیت در خودمان داریم ، حقیقتاً باید باور داشته باشیم که زندگی ارزش این همه تلاش را دارد ، فقط یک بار بدنیا می آییم و باید طوری زندگی کنیم تا بتوانیم به خودمان افتخار کنیم تا خدا به ما افتخار کند . 
طوری زندگی کنیم که موقع مرگ حسرت هیچ چیزی را نخوریم و یادمان باشد هرلحظه ممکن است فرصت زیبای زندگی را از دست بدهیم ، پس هیچ زمانی را به بطالت نگذرانیم طور زندگی کنیم که پس از مرگ از ما بعنوان یک قهرمان یادکنند ، کسی که خوب زندگی کرد و زمین را جایی بهتری برای زندگی دیگران کرد ودرگام آخرباید بتوانیم اثری زیبا از خودمان برجا بگذاریم  و به همین دلیل است خالق مان ما را انسان آفریده نه چیز دیگر .

                      ای نسخه ی نامه ی الهی که توئی        
وی آینه ی جمال شاهی که توئی
                بیرون ز تو نیست هرچه درعالم هست            
در خود به طلب هر آنچه خواهی که توئی