مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی حفاری ایران:
حفر 138 حلقه چاه اكتشافی در خشكی و دریا / نقش بی بدیل ملی حفاری در كشف 15 مخزن نفتی و گازی در چهار دهه اخیرشوشان: مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی حفاری ایران با استناد به عملکرد شرکت در حفر 138حلقه چاه های اکتشافی در مناطق خشکی و دریایی کشور در چهار دهه اخیر گفت: این شرکت در کشف بیش از 15 مخزن نفتی و گازی نقش بی بدیلی ایفا کرده است.

مهندس سید عبداله موسوی روز شنبه (دوم آذرماه)  در بیان فعالیت های این شرکت در حفر چاه های اکتشافی و ایجاد ظرفیت های جدید، افزود: پس از مطالعات زمین شناسی و پتروفیزیک،  تجزیه و تحلیل داده ها برای اثبات و قطعّیت بخشیدن به ابعاد و ذخایر در جا و قابل برداشت مخازن نفت و گاز، حفاری چاه های اکتشافی و توصیفی مّدنظر قرار می گیرد.

وی اظهار کرد: در این مدت همچنین علاوه بر چاه های اکتشافی در راستای ارزیابی مخازن و بررسی ابعاد طولی، عرضی و عمق مخزن تعداد 112 حلقه چاه توصیفی نیز حفر و تکمیل شده  است.
موسوی گفت: متراژ حفاری مجموع چاه های اکتشافی و توصیفی 878 هزار و 237 متر ثبت گردیده که 482 هزار و 10 متر مربوط به چاه های اکتشافی و 396 هزار و 227 متر چاه های توصیفی است.   

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران به توانمندی های علمی، فنی و تجربی متخصصان مجرب این شرکت اشاره و افزود: در حفاری چاه های اکتشافی افزون بر  20 دستگاه حفاری ناوگان شرکت بکارگیری شد که در این میان دستگاه های   48 ،  فوق سنگین 60 (پیروزی)،  43 ، 41 و 67 فتح و دستگاه حفاری دریایی شهید رجایی رکورد دار حفاری این چاه ها بودند.

وی نقش محوری این شرکت در همکاری با مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در کشف میدان نفتی آزادگان در استان خوزستان را از افتخارات این شرکت عنوان کرد و  اظهار کرد: شرکت ملی حفاری در کشف میدان های گازی پارس جنوبی، وراوی، شانول، خشت ، کیش، دنگ یک  و میادین نفتی رامین، منصور آباد، سوسنگرد، پایدار غرب، کوه موند،  جفیر، حسینیه  و ... در همکاری مستمر با مدیریت اکتشاف و شرکت های ملی مناطق نفتخیز جنوب و شرکت نفت فلات قاره نقش اساسی داشته است.

موسوی نتیجه تلاش های پنج سال اخیر مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و ارایه عملیات حفاری و خدمات جانبی از سوی این شرکت را منتج به کشف میدان گازی ارم در استان فارس که با به کارگیری دستگاه حفاری 33 فتح تحقق یافت و کشف میدان نفتی نام آوران در گستره عملیاتی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در استان خوزستان با به کارگیری سه دستگاه حفاری این شرکت  دانست که در ردیف میادین بزرگ کشف شده اخیر در کشور قرار دارند.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران گفت: نقش آفرینی این شرکت در حفر چاه های اکتشافی و توصیفی در حالی است که این سازمان با برخورداری از بیش از  70  دستگاه حفاری خشکی و  دریایی و امکانات و تجهیزات خدمات یکپارچه فنی و مهندسی، بخش عمده ای از عملیات حفاری چاه های توسعه ای و تعمیری تکمیلی را به صنعت نفت کشور ارایه می دهد.