(سیاست مرد لبو فروش)
فصل معامله
شوشان - زمان بابادی شوراب :
دوران دانش آموزی در فصل پاییز و زمستان مسیر مدرسه تاخانه فرصت خوبی بود تاازگاری های لبو‌و شلغم فروش ها گه گاهی به اندازه وسع مالی مان (پول توجیبی ناچیز)شلغم، لبو، باقله و ‌یا نخود پخته بخریم .

چه، آن زمان نیزپفک، چیپس و...که امروزه مد شده است را برای سلامتی خوب نمی دانسته و بچه ها را از خوردن این هله هوله های نوظهور منع می کردند.

شکل و شمایل فروشنده ها ظاهر آدم های بی بضاعتی را نشان می داد که دلسوزی مرا برمی انگیخت. با خود فکر می کردم این بنده های خدا در فصل گرما و‌ تعطیلی مدارس برای امرار معاش و‌ هزینه های زندگی خود چه کار می کنند؟
و ازچه راهی کسب درآمد؟
فکر کردن به این موضوعات ذهن مرا درگیر ومرانگران می کرد.
این موضوع و ‌نگرانیم تا زمانی که کمی بزرگتر شدم و در تعطیلی مدارس همراه مرحوم پدرم در فروشگاه بزرگ اهواز که در میدان شهدا بود کار می کردم ادامه داشت.
آن زمان در همه مسیرها ماشین تردد نمی کرد و ‌میدان مجسمه (شهدا)یکی از بد مسیرترین نقاط برای رفت و‌ آمد بود و ‌باید ابتدا چهار راه پهلوی( امام)رفته و بعد بقیه مسیر را پیاده طی می کردیم تا به فلکه مجسمه می رسیدیم.
روزی که با پدر سر کار رفتم همینکه ‌چهار راه امام پیاده شدم متوجه مرد دوره گرد فروشنده لبو و شلغم با چرخ دستی خودشدم که همراه ‌تعدادی دیگر در آن نقطه در حال فروش هستند.
جلو رفتم، سلام کردم وباتعجب گفتم: لبو ‌دارید؟
گفت:نه پسرجان لبو نداریم الان فصل لبو و شلغم نیست 
فصل فالوده، دوغ، آب انار، آب زرشک است در این فصل اینها خریدار دارند
 لبو‌ و‌ شلغم درفصل خودش مشتری دارد.

حقیقت :
با توجه به اتمام عمر مجلس منتسب به اصلاح طلبان و عملکرد ضعیف و‌ ناتوانی در انجام وظیفه ذاتی خودتوسط
 این گروه به ظاهر منتخب مردم، باعث رونق گرفتن بازار گروه اصول گرایان برای پیروزی در مجلس آینده(مجلس یازدهم) گردیده و می توان نتیجه گرفت که اقبال عمومی و ذائقه مردم در مجلس آینده به سوی اصول گرایان گرایش!! پیداخواهدکرد!! و‌ پیروزی آنان در این رقابت محدود ، دور از ذهن نخواهد بود و ‌شکست دسته اصلاح طلبان، قطعی به نظر می رسد.
بدون تردیداین سیاست برنامه ریزی شده در اتاق فکر نظام وتغییر ذائقه مردم!! برای دلگرمی بیشتر مردم جامعه و امید به آینده و ‌ایجاد جو ‌رقابتی که نتیجه آن از قبل مشخص و معین و ‌قابل پیش بینی است صورت گرفته است ...
البته تنوع جمعیتی آینده مجلس با هشتاد درصد اصول گرایان به بیست درصد اصلاح طلب بسته خواهدشد و‌ رای نمایندگان به ظاهر مستقل(میانه!معتدل!بینابینی!) درتصمیم گیری های مجلس،علی القاعده در سبد اصول گرایان خواهدبود....